Підготовка персоналу ОрПР

Напрямки підготовки персоналу ОрПР 


        1. Початкова підготовка диспетчерів управління повітряним рухом:

Базова підготовка;

Рейтингова підготовка:

 • за рейтингом контролю аеродрому інструментального ADI;
 • за рейтингом процедурного контролю підходу APP;
 • за рейтингом контролю підходу за засобами спостереження APS;
 • за рейтингом процедурного контролю району ACP;
 • за рейтингом контролю району за засобами спостереження AСS.

         

          2. Підготовка інструкторів з практичної підготовки:

 • підготовка для отримання допуску OJTI або STDI;
 • відновлювальна підготовка для підтвердження чинності (ревалідації) або відновлення допуску OJTI або STDI.

         

          3. Підготовка експертів:

 • підготовка для отримання допуску експерта;
 • відновлювальна підготовка для підтвердження чинності (ревалідації) або відновлення допуску експерта.

         

          4. Підготовка керівників польотів та старших диспетчерів УПР.

 • початкова підготовка;
 • відновлювальна підготовка.

         

          5. Підготовка персоналу ОрПР, який здійснює:

 • передпольотне інформаційне обслуговування повітряного руху;
 • польотно-інформаційне обслуговування;
 • аеродромне польотно-інформаційне обслуговування;
 • організацію потоків повітряного руху;
 • управління використанням повітряного простору (менеджмент повітряного простору) і контроль та координацію повітряного руху;
 • персоналу, який здійснює метеорологічне обслуговування аеронавігації на маршрутах;
 • персоналу, який здійснює керівництво підрозділами, що забезпечують ОрПР.

Тренажерна підготовка


Навчально-сертифікаційний центр пропонує такі види тренажерної підготовки:

 • тренажерна підготовка – підготовка за допомогою моделі повітряного руху, що реагує на дії слухача як реальний повітряний рух. Цей тип навчального заходу супроводжується брифінгом, де-брифінгом та, за необхідності, викладенням слухачеві експертної думки;
 • практичні вправи на комп’ютері – взаємодія між слухачем та комп’ютером у формі питань, коментарів, інструкцій та оцінювання дій першого в процесі взаємодії. Робота з комп’ютером у процесі такої підготовки полягає в порівнянні відповідей слухача з визначеними стандартами.

За типами тренажерна підготовка розподіляється на:

 • індивідуальну тренажерну підготовку – виконання в повному обсязі завдань тренувальної вправи у реальному масштабі часу одним слухачем;
 • командну тренажерну підготовку – виконання в повному обсязі завдань тренувальної вправи у реальному масштабі часу із залученням декількох слухачів. Команда складається з двох або більше слухачів, від яких вимагається спільне відпрацювання відповідних завдань, що потребують командних дій;
 • групову тренажерну підготовку – виконання в повному обсязі завдань тренувальної вправи у реальному масштабі часу із залученням персоналу для виконання декількох індивідуальних або командних тренажерних вправ одночасно.

Диспетчерський радіолокаційний тренажер


  • призначений для відпрацювання практичних навичок слухачів щодо надання радіолокаційного обслуговування або процедурного контролю у контрольованому повітряному просторі ОПР;
  • забезпечує можливість здійснення процедурного контролю за допомогою паперових стріпів;
  • імітує різноманітну радіолокаційну інформацію/данні, для ОПР на аеродромі в термінальному районі та на маршруті;
  • сумісний з тренажером аеродромної диспетчерської вишки;
  • багатосценарний, з різними рівнями складності.

Диспетчерський тренажер аеродромної диспетчерської вишки (АДВ) з відображенням аеродромного руху


  • моделює робочі умови, максимально наближені до реальних;
  • пропонує кут огляду від 180˚ до 360˚;
  • унікальна проекційна система;
  • система розпізнавання голосу (VRS);
  • підтримує дисплей (відображення) контролю наземного руху на аеродромі;
  • багатосценарний, з різними рівнями складності.

adv360-3

Диспетчерський тренажер виробництва НВП «Аеротехніка»


Диспетчерський тренажер передбачає можливість проведення тренування в умовах будь-якого району УПР. Структура повітряного простору, що моделюється диспетчерським тренажером району УПР містить опис статичних характеристик:

 • секторів управління (РЦ і / або АДЦ);
 • аеродромів;
 • зон очікування;
 • подів;
 • трас та ін.

Під час тренажерної підготовки передбачена імітація:

 • джерел радіолокаційної інформації в складі
  • первинних радіолокаторів;
  • вторинних радіолокаторів;
  • автоматичних радіопеленгаторів;
 • метеоданих;
 • повітряного руху;
 • супроводження повітряних суден джерелами інформації;
 • зв’язку по каналу «повітря – земля».

Процес обробки радіолокаційної інформації відповідає обробці інформації в АС КПР. Структура і функції спеціального математичного забезпечення робочого місця радіолокаційного диспетчера, диспетчера планування, комунікаційного сервера відповідають структурі та функціям АС КПР. Хід виконання вправ (радіолокаційна інформація, пультові операції і радіообмін) документуються.

Для сторонніх організацій є можливість орендувати диспетчерський тренажер для проведення підготовки власного персоналу.

aerotehnika

Синтетичний засіб підготовки Євроконтролю Radar Skills Trainer


 • призначений для базової підготовки диспетчерів УПР;
 • забезпечує дотренажерну підготовку (відпрацювання часткових завдань з метою набуття або вдосконалення практичних навичок роботи);
 • пропонує реалістичне відображення робочого середовища для набуття навичок диспетчера-інструктора у процесі підготовки на робочому місці;
 • включає перелік тренажерних вправ для базової підготовки диспетчерів УПР та диспетчерів-інструкторів на робочому місці.