Мовна підготовка


Маючи ґрунтовні знання та багаторічний досвід у галузі викладання авіаційної англійської мови, фахівці центру мовної підготовки Навчально-сертифікаційного центру Украероруху постійно впроваджують ефективні підходи, принципи та методики в процес англомовної підготовки та тестування авіаційного персоналу відповідно до вимог ICAO та Євроконтролю.

Зважаючи на це, усі чинні програми підготовки, розроблені фахівцями Навчально-сертифікаційного центру, відповідають загальним фундаментальним принципам організації англомовної підготовки, основним з яких є принцип індивідуалізації навчання.

У своїй роботі фахівці центру мовної підготовки Навчально-сертифікаційного центру керуються такими правилами:

 • англомовна підготовка здійснюється на основі компетентнісного підходу та методу занурення в англомовне середовище з метою забезпечення індивідуальних навчальних та професійних потреб слухачів;
 • науково-методичний супровід є ефективним інструментом для контролю відповідності змісту програм інноваційним тенденціям і передовому досвіду в галузі викладання та оцінювання авіаційної англійської мови;
 • контроль якості передбачає проведення тестувань на різних етапах підготовки для визначення індивідуального прогресу в процесі розвитку англомовних комунікативних навичок з метою подальшого вдосконалення програм підготовки.

Досягнення кожного слухача заносяться до індивідуального банку даних фахівця «ATCO e-portfolio».

Проходження дистанційних курсів за фахом, розроблених Британською Радою в Україні та іншими передовими міжнародними навчальними закладами


Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – це цілеспрямоване безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для реалізації завдань, які сприяють підвищенню якості навчальної, методичної, наукової та інноваційної діяльності НСЦ Украероруху.
Працівники центру мовної підготовки постійно підтримують та підвищують свій професійний рівень, працюють над удосконаленням спеціальних знань та практичного досвіду, розширюючи кордони своїх професійних компетенцій та прагнучи бути досконалими у знаннях теорії та практики англійської мови.
Підтвердженням цьому є проходження та завершення всіма працівниками центру чергових курсів за фахом, розроблених Британською Радою та іншими передовими міжнародними навчальними закладами, а саме:

 • Virtual Workshop Series (ICAEA) “Teaching Aviation English Online: Sharing experiences and ideas”, 2020 -2021.
 • An Introduction to Teaching Vocabulary (4 weeks) – 2020
 • Learning to Teach Online (5 weeks) – 2020
 • Teaching English: How to Plan a Great Lesson (4 weeks) – 2020
 • English for Teaching Purposes (4 week) – 2020
 • Understanding Language: Learning and Teaching (4 weeks) – 2019
 • Teaching for Success: Lessons and Teaching (4 weeks) – 2019
 • Exploring the World of English Language Teaching (6 weeks) – 2019

Види підготовки


Навчально-сертифікаційний центр організовує та здійснює:

 • підготовку за Програмою відновлення та підтримання 4-го рівня володіння англійською мовою за шкалою ICAO;
 • підготовку за Програмою відновлення та підтримання 5-го рівня володіння англійською мовою за шкалою ICAO;
 • підготовку за Програмою підготовки до тестування за шкалою Украероруху;
 • підготовку за Програмою підготовки до проходження офіційного оцінювання рівня володіння англійською мовою за шкалою ICAO;
 • тестування рівня володіння англійської мови професійного спрямування за шкалою Украероруху.

eng